Stiahnite si:

Pravidlá šachu FIDE- platnosť od 1.1.2018

Výklad k pravidlám FIDE 2017

Tabuľka zmien pravidiel Fide 2017

Súťažný poriadok družstiev - platnosť od 20.9.2017

Hrací poriadok jednotlivcov - platnosť od 1.7.2016

Prestupový poriadok - platnosť od 20.9.2017

Klasifikačný poriadok družstiev - platnosť od 1.9.2014

Rozhodcovský poriadok - platnosť od 28.9.2008

Sadzobník poplatkov a pokút - platnosť od 20.9.2017

Pravidlá pre turnaje hrané švajčiarskym systémom - platnosť od 9.9.2002 česky

Stručný Manuál Swiss Manager -  ( 6 strán) - aktualizoval p.Ing.Jozef Lakatos, predseda komisie rozhodcov Žilinského kraja.

Manuál Swiss Manager - český preklad.

LISA -  Manuál elektronických hodín Lisa  - Rýchlokurz ovládania pre extraligu/1.ligu -Nastavenie pre etraligu/.1.a 2.ligu - Obrázok s popisom

DGT 2000 - Manuál el.hodin DGT- Obrázok s popisom pre extraligu nastavíme mód č.23,nezadávame počet

40 ťahov v 1.perióde.

DGT 2010 - užívateľský manuál nastavenie pre extraligu a 1.-2.ligu 2012/2013.(ako u DGT 2000,ale zadávame mód č.21.Rovnako nenastavíme 40 ťahov!)

DGT XL - užívateľský manuál

Schurigovy tabuľky - do 20 účastníkov + manuál na zostavenie

Pomocné hodnotiace kritériá v šachu

Zápis o stretnutí 8.šachovníc s logom Sparta

Zápis o stretnutí 8.šachovníc - domáci majú čierne na prvej doske s logom Sparta

Zápis o stretnutí 5.šachovníc s logom Sparta

Zápis o stretnutí na 5.šachovniciach -domáci majú čierne na 1.doske s logom Sparta

Tlačivo vyúčtovanie súkromného vozidla

Diplom - návrh v programe  excel

Logo ŠK Sparta Považská Bystrica